Welcome to Folkcuba.com Search - Búsqueda: 
Browse
Products
Revise Ofrendas
Facebook
Facebook
 
 
 
 
Aira Seed Pod / Vaina de Aira
6-7" / pulgadas de largo
$2.50
Pid: 1868

Aira is a little known ashé used in the ebó of Ifá.
Aira es un ashé poca conocida usada en los ebó de Ifá.
 
David Brown  •   Folkcuba.com  •   Ocean  •  New Jersey  •  
| | | | |
| | |