Welcome to Folkcuba.com Search - Búsqueda: 
Browse
Products
Revise Ofrendas
Facebook
Facebook
 
 
 
 
Green Dragon Knife with Crystal Ball handle
Cuchillo de dragón color verde con cabo de bola cristalina
13” tall on stand / 13” altura cuchillo parado dentro de envoltura
6.5” blade / fila 6.5”

$23.77
Pid: 2756

 
David Brown  •   Folkcuba.com  •   Ocean  •  New Jersey  •  
| | | | |
| | |