Welcome to Folkcuba.com Search - Búsqueda: 
Browse
Products
Revise Ofrendas
Facebook
Facebook
 
 
 
 
Medium Tinaja--for Orun, Naná Burukú, Osains, Egun, etc. etc.
Tinaja mediana, para Orun, Naná Burukú, Osains, Egun, etc.
*Hole in lid on top / algarradera hueca arriba
*13.5 inches tall / 8 pulgadas de altura
*8 inches wide / 8 pulgadas de ancho

$30.00
Pid: 666

 
David Brown  •   Folkcuba.com  •   Ocean  •  New Jersey  •  
| | | | |
| | |